About the Project

PRIMA MEDICAL është krijuar fillimisht ne vitin 2003 ne Tetove te Maqedonise me nje xhiro vjetore prej 2,000,000 EUR dhe ne date 03.05.2018 shtriu biznesin e saj ne Shqiperi duke u regjistruar ne QKB me Nipt nr:L81703004U. Si ne Shqiperi ashtu eshte ne Maqedoni kemi autorizimet perkatese nga Autoritetet Mbikqyrese te paisjeve mjekesore.

Project Details

 • Client

  Primamedical

 • Skills

  • Design
  • HTML
  • CSS
  • Marketing